Trainingen

In de trainingen wordt gewerkt op basis van de programma’s Methode B en Rots en Water. Ook werkvormen uit andere programma’s, zoals rollenspellen komen regelmatig aan bod. Zo leren de kinderen direct hoe het geleerde in een praktische situatie kan worden toegepast.

Met behulp van eenvoudige fysieke oefeningen komen onderwerpen aan bod als:

• Sterk en stevig staan

• Je eigen kracht voelen

• Omgaan met anderen, pestgedrag

• Stemgebruik, uitstraling, oogcontact

• Hoe wil je overkomen?

• Grenzen ontdekken en aangeven

Doordat kinderen van verschillende scholen deel kunnen nemen, is het makkelijker nieuw gedrag te oefenen en minder snel in bekende patronen te vervallen.


Tijdsduur & Overzicht


• 7 bijeenkomsten van 1,5 uur (particuliere trainingen) of (maximaal) 10 sessies van 1 uur voor scholen.

• Groepjes bestaan uit 6 tot 8 kinderen, ingedeeld in leeftijdsgroepen van 6- 9 jaar en 8-12 jaar.

Ook wordt aandacht besteed aan rollenspellen met lastige sociale situaties (evt door de kinderen zelf ingebracht).

In deze bijeenkomsten, vol met leerzame en leuke oefeningen, leer je bij jezelf te blijven, en je sterker te voelen, waardoor je sterker durft te dóen.

De training wordt afgesloten met het doorslaan van een plankje.


Verslag & Ouderbijeenkomst

Na elke les krijgen ouders een verslag, zodat zij goed op de hoogte zijn van wat we doen en zij zo een meerwaarde aan de training kunnen geven. Ouders kunnen thuis refereren aan de oefeningen waardoor deze beter beklijven.

Tijdens de ouderbijeenkomst kunnen ouders horen wat de training kan bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind. Maar ook wat zij kunnen doen om hun kind weerbaarder te laten worden. Tijdens de trainingen kunnen ouders altijd vragen stellen met betrekking tot opvoeding en eventuele problemen. Ook op scholen wordt deze training gegeven binnen schooltijd. De school kan hier bijvoorbeeld voor kiezen wanneer er sprake is van een ernstig verstoorde sfeer in de groep of als extra begeleiding voor een aantal kinderen die dit het meest nodig hebben.

U kunt dit wellicht aanroeren bij de IB-er of zorgcoördinator van de school van uw kind.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.
Kijk ook bij de recencies!

*Tarieven worden toegelicht na een gratis, vrijblijvend kennismakingsgesprek waarbij de hulpvraag en daarbij nodig begeleiding besproken is.

Meer info: zie agenda, recencies, en/of stuur een bericht!