Inhoud

In de trainingen wordt gewerkt op basis van de programma’s Rots en Water en Kiezel en Druppel en Interactiewijzer voor het jonge kind. Maar ook werkvormen uit andere trainingen, zoals rollenspellen komen regelmatig aan bod. Zo leren de kinderen direct hoe het geleerde in een praktische situatie kan worden toegepast.

Met behulp van eenvoudige fysieke oefeningen komen onderwerpen aan bod als:

• Sterk en stevig staan

• Je eigen kracht voelen

• Omgaan met anderen, pestgedrag

• Stemgebruik, uitstraling, oogcontact

• Hoe wil je overkomen?

• Grenzen ontdekken en aangeven

 

De training wordt gegeven aan drie groepen:

–  kinderen van 4 tot 6 jaar tezamen met een ouder: 6 bijeenkomsten van 1 uur + 1 ouderbijeenkomst vooraf

en 1 ouderbijeenkomst  na 3 bijeenkomsten

–  kinderen van 6-9 jaar : 6 bijeenkomsten van anderhalf uur + 1 uur ouderbijeenkomst

–  kinderen van 9-12 jaar: 6 bijeenkomsten van anderhalf uur + 1 uur ouderbijeenkomst

Na elke les krijgen de ouders een verslag van de bijeenkomst, zodat zij goed op de hoogte zijn van wat we doen en zo een meerwaarde aan de training kunnen geven. Tijdens de ouderbijeenkomst kunnen ouders zien en ervaren wat de training kan bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind. Maar ook; wat zij kunnen doen om hun kind weerbaarder te laten worden. Tijdens de trainingen kunnen ouders altijd vragen stellen met betrekking tot opvoeding en problemen.

De groep bestaat uit 6 tot 10 kinderen. Doordat kinderen van verschillende scholen deelnemen, is het makkelijker nieuw gedrag te oefenen en minder snel in bekende patronen te vervallen.
Een training voor kinderen van 4-6 jaar, gebaseerd op de Poppies, interactiewijzer voor het jonge kind wordt momenteel alleen binnen schooltijd gegeven. Bij voldoende vraag kan deze training ook particulier aangeboden worden.

Ook op scholen wordt deze training gegeven, binnen schooltijd. De school kan hier bijvoorbeeld voor kiezen wanneer er sprake is van een ernstig verstoorde sfeer in de groep of als extra begeleiding voor een kind met ‘rugzak’, waarbij ook andere kinderen kunnen meedoen.
Meer informatie kunt u krijgen via deze site en wellicht bij de intern begeleider van school.

Zet me op de lijst

Vul hier je naam en emailadres in als je wilt dat ik je informeer over nieuwe cursusdata.