Leerkracht aan huis

Leerkracht aan huis voor alle basisschoolleerlingen (6 t/m 12 jaar) en jongeren tot 14 jaar

Wanneer een kind de leerstof op school niet allemaal begrijpt, kan het gefrustreerd raken. De motivatie of het zelfvertrouwen kunnen hieronder lijden. Ik kan met uw kind kijken waar de struikelblokken zitten, waarna we samen aan de slag gaan. Vaak kan het scheppen van overzicht en visueel maken van leerstof, tezamen met tips, goede oefeningen en werkbladen veel verhelderen. Omdat dit een paar bezoeken zijn van 45 minuten, hoeft dit geen kostbare zaak te zijn en….uw kind kan weer verder!

Ook kan het fijn zijn de basis beter in te slijpen, zodat het kind het tempo van de klas wellicht weer kan bijbenen.

Omdat ik ook als leerkracht werk, ben ik goed op de hoogte van de opbouw van de verschillende vakken en heb ik de beschikking over goede, toepasselijke werkbladen. Ik onderzoek samen met uw kind welke manier van leren het beste aansluit en reik manieren en hulpmiddelen aan om het leren te vergemakkelijken.

Ook middelbare scholieren kunnen bij mij terecht voor bijles in de vakken Nederlands en Frans (1e en 2e jaar).